Page 4 of 12

Euroopa Rahvapartei noored: Valgevenes tuleb viia läbi kordusvalimised

Euroopa Rahvapartei liikmete noortekogusid koondav YEPP (Youth of the European People´s Party) võttis vastu 28 liikmesorganisatsiooni ühisavalduse, milles mõistetakse hukka inimõiguste rikkumine ja vägivald rahumeelsete meeleavaldajate vastu. Ühtlasi kutsutakse üles Valgevenet viima läbi uusi valimisi koos rahvusvaheliste vaatlejatega, et tagada… Continue Reading →

European Democrat Students’i Suveülikoolis valiti ühendusele uus juhatus

22-26 juuli toimus järjekordne European Democrat Students’i Suveülikool. See aasta tehti ajalugu, sest esimestkorda 60 aasta jooksul toimus EDS´i Suveülikool elektrooniliselt Zoomi keskonnas. Suveülikooli teemaks oli “Euroopa rahvatervis pärast COVID-19: väljakutsed ja võimalused”. Lisaks kõnedele, diskussioonidele ja töötubadele valiti Suveülikoolis… Continue Reading →

Karl Sander Kase: välistudengeid puudutavad vaidlused seisavad alles ees

Isamaa Noorteühendus ResPublica esimehe Karl Sander Kase annab ülevaate valitsuserekondade poolt kokku lepitud välistudengeid puudutavatest muudatustest. Tema sõnul on sisulised vaidlused alles ees. Lühike ülevaade tänastest kokkulepetest, edasistest vaidluskohtadest ning üks sisuline ettepanek seoses välistudengitele plaanitavate piirangutega. Täna räägitakse palju… Continue Reading →

ResPublica ja kümned noorteühendused: psühhiaatriline abi peab olema võrdselt kättesaadav kõigile, ka alaealistele

Koostöös Eesi Noorteüheduste Liiduga saatsime pöördumise Riigikogu sotsiaalkomisjonile, kus tõime välja põhjused, miks Riigikogu peaks heaks kiitma seadusemuudatused, mis võimaldaksid psühhiaatrilise abi kättesaadavust, ilma vanemate nõusolekutega ka alaealistele. Meie hinnangul on muudatus oluline ja vajalik. Loe pöördumise tervikteksti siit. Pöördume… Continue Reading →

Juuniküüditatute mälestuseks

Asetasime täna juuniküüditatute mälestuseks pärija Maarjamäe Kommunismiohvrite memoriaalile. Eestist küüditati juuniküüditamise käigus ligi 10 000 inimest. Selle kuriteo tagajärjel suri 6000 inimest.  

ResPublica: abituriendid, sooritage tänavu riigieksamid

Isamaa Noorteühendus ResPublica kutsub kõiki 12. klasside õpilasi üles sooritama tänavu riigieksameid. Ühtlasi kutsume üles õpetajaid, koole ning Haridus- ja Teadusministeeriumit pakkuma abiturientidele vajalikku tuge ja julgustust, et võimalikult paljud neist sooritaksid tänavu riigieksami. Igal aastal sooritavad tuhanded noored gümnaasiumiastmes… Continue Reading →

Isamaa Noorteühendus: maaeluminister võiks tutvuda töölepingu seadusega

Isamaa Noorteühendus ResPublica esimehe Karl Sander Kase sõnul peaks maaeluminister Arvo Aller enne gümnasistide põllutööle saatmist tutvuma kehtiva töölepingu seadusega. “Täna kehtiva töölepingu seaduse kohaselt ei tohi tööandja töölepingut sõlmida alaealisega juhul kui see takistab hariduse omandamist. Soovitan maaeluministril sellega… Continue Reading →

Põhikooli lõpetamise tingimused tuleb jätta Riigikogu pädevusse

Eriolukorra oludes tehtud seadusemuudatuste puhul tuleb eelistada ajutisi, mitte püsivaid muudatusi. Põhikooli lõpetamise tingimused tuleb jätta Riigikogu pädevusse. 15.08.2019 kiitis Vabariigi Valitsus Haridus- ja Teadusministeeriumi [HTM] ettepanekul heaks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mis oleksid kaotanud senised kohustuslikud eksamid põhikooli lõpus…. Continue Reading →

Märtsiküüditamise aastapäev

Kehtestatud eriolukorra tõttu ei saanud me täna mälestada märtsiküüditamise ohvreid üheskoos Maarjamäel. Piirangutele vaatamata asetas Isamaa Noorteühendus ResPublica nimel kommunismiohvrite memoriaalil pärija meie aseesimees Kätlin Kuldmaa.

« Vanemad uudised Uuemad uudised »

© 2024 Isamaa Noorteühendus ResPublica — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑