Esimees

Karl Sander Kase
karlsander.kase@gmail.com

 

Juhatuse liikmed

Kätlin Kuldmaa
Aseesimees
katlinkuldmaa@gmail.com

 

Aleksander Oksmann
Aseesimees

aleksander.oksmann@gmail.com 

 

 

Kristjan Ühtid
Peasekretär
kristjan.yhtid@isamaa.ee

 

Charlotta Rebecca Zobel

 

 

Rudolf Kasper Naruski

 

 

 

Revisjonikomisjoni liikmed

 

Sirle Rosenfeldt

 

 

 Laura Kaasik-Aaslav