Esimees

Siim Umerov
siim.umerov@icloud.com

Juhatuse liikmed

Henn Kaaleb Humal
Reelika Kuriks
Oto Tuul
Mikko Kuusk
Osvald Nigola
Cassidy Angel Kõiv

 

Revisjonikomisjoni liikmed

 

Karl Sander Kase