ResPublica
ResPublica6 hours ago
Saagem tuttavaks! Rae vallas kandideerib meie liige Gerli Lehe.

Kes sa oled❓

Elan Rae vallas Suursoo külas oma esivanemate talus koos abikaasa ja kooliealiste lastega. Kuulun Rae Vallavolikogu koosseisu ja olen Rae sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees. Tallinna Ülikoolis omandasin kõrghariduse kasvatusteadustes, praegu töötan Sotsiaalministeeriumis laste ja perede osakonnas nõunikuna. Igapäevaselt tegelen oma töös laste ja perede heaolu toetavate poliitikate välja töötamisega.

Mis seob sind Rae vallaga❓

Sotsiaal- ja haridusvaldkonda puudutavad teemad on olnud mulle juba aastaid hingelähedased. Minu töökogemus on andnud mulle väga hea ülevaate perepoliitikast ja haridusmaatikul toimuvast. Rae valla sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehena olen ma hästi kursis haridust ja peresid puudutavate rõõmude ja kitsaskohtadega. Alates 2017. aastast olen seisnud kogukonna huvide eest Rae Vallavolikogus, et panustada oma kogukonnas elavate perede, noorte ja õpetajate heaolusse.

Miks otsustasid kandideerida KOV valimistel❓

Ma kandideerin, sest minu silmis vajavad muutmist kolm valdkonda.
Ennetus. Laste ja perede heaolu nimel tuleb senisest palju enam investeerida ennetustegevusse Lastel peab olema turvaline ja mõnus oma kodupaigas kasvada. Kui nad tunnevad end koolis hästi ja neil on olemas head sotsiaalsed oskused, saavad nad lapsepõlvest kaasa eluks vajalikud toimetulekuoskused.
Kvaliteet. Kõik teenused ja ennetus, mida me pakume, peavad olema kvaliteetsed ja põhjalikult läbi mõeldud.
Abi kättesaadavus. Kõik, kes vajavad abi, peaksid seda saama õigeaegselt. Seda terve elukaare vältel.
ResPublica
ResPublica1 day ago
Saagem tuttavaks! Lääne-Virumaal Vinni vallas kandideerib meie liige Marion Talli (188)

Kes sa oled❓

Olen 2-lapse ema, hetkel lapsehoolduspuhkusel. Varasemalt olin Lääne-Virumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas raamatukoguhoidja 📘. Oman Tallinna Ülikooli Infoteaduste bakalaureusekraadi ning Tartu Ülikooli Kultuurikorralduse magistrikraadi.

Mis seob sind Vinni vallaga❓

Olen küll sündinud ja elanud suurema osa oma elust Tallinnas, kuid suvekodu ja esivanemad on mul kõik Lääne-Virumaal. Alates 2011. aastast otsustasin Tallinnast ära maale kolida. Nüüd elan ja toimetan juba 10 aastat Vinni vallas, varasem Rägavere vald.

Miks otsustasid kandideerida KOV valimistel❓

Kandideerin seetõttu, et valdade liitmisega ei ole läinud kõik päris lepase reega. Varasem Rägavere vald on suhteliselt ääremaaks jäetud ning elu on koondunud vana Vinni valla territooriumile.
Soovin omalt poolt panustada sellega, et ka endise Rägavere valla elanike heaolu ning huvide eest keegi seisaks.
ResPublica
ResPublica5 days ago
ResPublica
ResPublica7 days ago
Meie esimees Karl Sander Kase andis täna Tallinna Ülikoolis ülevaate Riigikogu tööst.
Aleksander Oksmann
Aleksander Oksmann is with Karl Sander Kase and 3 others.1 week ago
Noored poliitikas rubriik:

Tallinna Lilleküla Gümnaasium on kasvatanud eneselegi teadmata maru palju noorpoliitikuid. Isamaa ResPublica seltskonnas kandideerivad käimasolevatel kohalikel valimistel 5 tragi noort, kes jagavad kõik ühe kooli mõtteid!

Lillekülast on välja kasvanud ka Reformierakonna Reforminoored liige Kristo Enn Vaga!

Kindlasti on paljud mul välja jäänud. Sellest olenemata saadan oma suurimad tänusõnad keskkoolile, kust "sai see kõik alguse".

#isamaarespublica
ResPublica
ResPublica1 week ago
Isamaa noored purjetamas!