ResPublica on konservatiivsete noorte poliitiline ühendus. Konservatiivne maailmavaade eeldab, et ühiskond on pidevas muutumises, kuid kiiresti muutuvas maailmas ei tohi unustada oma minevikku ja juuri.

Pole kokkusattumus, et Isamaa juhtfiguuride ja liikmete seas on palju ajaloo taustaga inimesi. Meie liikmed mõistavad, et kes ei mäleta minevikku elab tulevikuta.

VÄÄRTUSED

  • ResPublica Noorteühendus koondab endas isamaaliselt mõtlevaid noori.
  • Meie liikmed väärtustavad läänemeelsust ja tihedat koostööd Euroopa Liidu ning NATO partneritega. Oleme välispoliitikas kõige mõjukam Eesti poliitiline noorteorganisatsioon.
  • Me peame oluliseks inimeste vabadust ja võimalust otsuseid ise langetada.
  • Me ei usu erinevate gruppide vastandamisse, sest konservatiivne maailmavaade põhineb kogukondade vahelisel koostööl.

OOTAME SIND LIIKMEKS, KUI…

  • soovid osaleda kohaliku ja üleriigilise poliitika kujundamises;
  • pead oluliseks noorte mõju suurendamist Eesti poliitikas;
  • soovid kohtuda mõjukate poliitikute ja ühiskonnategelastega Eestis ja välismaal;
  • pead oluliseks Eesti elu edendamist;
  • soovid omandada kogemusi suure organisatsiooni juhtimisel;
  • soovid osaleda erinevatel seminaridel, koolitustel ja noortekogude üritustel.