Muudatuste elluviimiseks üritatakse sageli laiendada isiklikke kogemusi riigi tasandile, kuid selline lähenemine ei võta arvesse traditsioonide kujunemise põhjusi ega ajalugu. Suures pildis ei tohiks olla küsimus selles, milline on kellegi isiklik arvamus, seksuaalne sättumus või peremudel. Küsimus on selles, kuidas me suhtume väljakujunenud tavadesse ning milliseid traditsioone võiksime hoida oma riigis.

Traditsioonide olemasolu aitab luua heaolu ja turvatunnet, mille toel inimesed saavad panustada rohkem ka oma isiklikule õnnelikkusele. Lisaks annavad traditsioonid meile kuuluvustunde. Traditsioonid (moraal, tavad ja kultuur) aitavad meil mõista, kust me tuleme ja kes me inimestena oleme. Ajad muutuvad, maailm muutub, kuid meie võitlused, hirmud, vajadused ja soovid on suuresti jäänud samaks. Traditsioonid toimivad stabiliseeriva jõuna meie elus ja ühiskonnas. Uuringud on näidanud, et inimestel, kellel on tugevamad moraalsed printsiibid ja kes austavad traditsioone, on selgem elu eesmärk ning nad tunnevad ennast vähem võõrandununa. Traditsioonide vaba ühiskonda ei ole olemas, lihtsalt ühed traditsioonid asendatakse teistega.

Kirjutab Isamaa Noorteühenduse liige Cornelia Kangur tänases Postimehes