06.novembril 2020 toimus ResPublica Noorteühenduse Tallinna klubi juhatuse koosolek, milles osalesid Cornelia Kangur, Rudolf Kasper Naruski, Aleksander Oksmann, Karl Jaagup Vahtre. Ükshäälselt valiti juhatuse esimeheks Aleksander Oksmann.

Peamiseks päevakorras olevaks teemaks oli mitteaktiivsete liikmete kaasamine, ehk kuidas saada registreerunud liikmed osalema ResPublica üritustele. Otsustati, et oluline on erinevate ürituste korraldamine ning erinevate inimeste kaasamine ürituste korraldamisel. Plaanis on korraldada aasta lõpuni viis üritust, millest ühe- filosoofilise vestlusõhtu korraldamine juba käib.

Arutleti ka sotsiaalmeedia võimaluste üle. Lisaks praegusel hetkel toimivatele Facebookile ja Instagramile, võetakse kasutusele ka TikTok ning Twitter.