Isamaa noorteühendus näeb järgmise Isamaa esimehena Urmas Reinsalu. Noorteühenduse hinnangul on Reinsalul õigus, et Isamaa ambitsioon peab olema senisest suurem ning konservatiivse maailmavaate kandepinda ühiskonnas tuleb laiendada.

Isamaa Noorteühendus ResPublica esimehe Ines Vapperi sõnul näitab erakonna tugevust, et esimehe vastutust on valmis võtma sedavõrd võimekad kandidaadid. Esimeheks kandideerimisest on Urmas Reinsalu kõrval teatanud ka endine haridus- ja teadusminister, kauaaegne Isamaa poliitik Tõnis Lukas ja eelmises valitsuses justiitsministri ametit pidanud Lea Danilson-Järg. „Nad kõik on end poliitikas tõestanud ja näidanud, et seisavad Eesti rahva, keele ja kultuuri ning enda põhimõtete eest,” lisas Vapper.

*Avalduse terviktekst*

Isamaa põhiteljeks peab olema enesekindel rahvuslus. Enesekindel eestlus ei karda väljakutseid, vaid tagab et Eesti on edukas nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt.

Rõhutame, et järgmise esimehe ja juhatuse eesmärgiks peab olema Isamaa positsiooni märkimisväärne tugevdamine Eesti poliitikas. Selleks, et seista rahvuslik-konservatiivse maailmavaate eest peab erakonnal olema ühiskonnas piisav toetus. Isamaa peab olema ainuke mõistlik valik konservatiivsele valijale.

Leiame, et Isamaa peab noorenema nii liikmeskonna kui kuvandi mõttes. Isamaalise konservatiivse maailmavaate elujõu tagamiseks tuleb senisest enam panustada erakonna noortesse. Noorte esiplaanile tõstmiseks tuleb välja töötada konkreetne tegevuskava, pakkuda neile platvormi nii erakonna sees kui väljas ning panustada neisse valimiskampaaniates. Oluline on luua erakonnasisesed platvormid ja suhtluskanalid, mis tagavad liikmete parema kaasatuse.

Vaatame murelikult tänase valitsuskoalitsiooni majanduspoliitikat, mis tabab eriti valusalt iseseisvat elu alustavaid noori ning Eesti keskklassi. Kõrgemad maksud ning riigi senisest suurem sekkumine majandusse pärsib innovatsiooni, kahjustab inimeste toimetulekut ja Eesti majanduse konkurentsivõimet. Isamaa peab pakkuma sellele keskklassivaenulikule poliitikale positiivse alternatiivi ning taastama enda usutavuse majanduspoliitikas kui ainuke parempoolse majanduspoliitikaga erakond.

Usume, et Urmas Reinsalu energilisus ja tulevikku vaatav suund aitab Isamaal kõige paremini neid eesmärke ellu viia, mistõttu toetame teda 10. juunil toimuval erakonna Suurkogul.

 

Urmas Reinsalu kandidatuuri seadis täna üles 135 Isamaa Erakonna liiget.

„Ma tänan kõiki neid Isamaa liikmeid, kes minu kandidatuuri üles seadsid. Järgnevad nädalad on Isamaa ja Eesti jaoks üliolulised ning eesootavad debatid ja arutelud erakonna sees peavad pakkuma tuleviku visiooni nii Isamaa kui terve riigi jaoks,“ ütles Reinsalu.

Reinsalu rõhutas, et Isamaa usutavus ja ambitsioon peavad tõusma. „Tänase valitsuse vaenulik poliitika keskklassi, ettevõtluse ja perede vastu näitavad selgelt, mis juhtub siis kui Isamaa ei kanna valitsusvastutust. Selle vastutuse võtmiseks ja kandmiseks on vaja aga Eesti inimeste toetust ning selle saavutamine on uue esimehe ja juhtkonna peamine eesmärk,“ rääkis ta.

Reinsalu kandidatuuri ülesseadjate seast leiab nii poliitikuid, mõjukaid ühiskonnategelasi kui kohaliku elu edendajaid. Teiste hulgas andsid enda toetusallkirja: Jüri Luik, Riho Terras, Mihhail Lotman, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Priidu Pärna, Pille Lill, Marko Pomerants, Ulla Preeden jpt.

Esimeheks kandideerimiseks on vaja 50 erakonna liikme toetusallkirja. Isamaa esimehe kandidaatide esimene suur debatt toimub juba 29. mail Tallinnas (Kochi Aidad, Lootsi 10, algusega kell 18.00). Debatti kantakse üle ka veebis ning seal osalevad (hetkeseisul): Urmas Reinsalu, Tõnis Lukas ja Lea Danilson-Järg.