4-6 oktoobril osalesid Isamaa Noorteühendus ResPublica liikmed Josef, Armin, Kristin ja Karl Sander meie Leedu sõsarerakonna  Jaunųjų konservatorių lyga  korraldatud konverentsil “15 Years with NATO: Achievements and Future Threats”. Üheskoos valdkonna ekspertide ja sõpradega Eestist, Lätist ja Leedust andsime hinnangu seni saavutatutule ning kaardistasime edasisi väljakutseid julgeolekuküsimustes.

Kohtumisel Leedu endise peaministri Andrius Kubiliusega arutasime ennekõike Venemaaga seotud julgeolekuohte ja viimase aja märke suhete soojenemisest Euroopa Liidu suurriikide ja Venemaa vahel. Siinkohal nõustusid peaagu kõik osalejad, et Balti riikidel on suur vastutus ja kohustus oma partnereid veenda senist poliitikat jätkama.

Lisaks Venemaale keskendus konverents ka suhetele Hiinaga. Hinna kasvav mõju ja soov oma majanduslikke sidemeid laiendada seab NATO ja Euroopa Liidu uute väljakutsete ette. Seetõttu kasvab järjest enam transatlantilise suhte olulisus ja vajadus ühtse poliitika järele.

Isamaa Noorteühendus ResPublica esimees Karl Sander Kase tänab konverentsi korraldajaid ja osalejaid meeleoluka ja sisuka nädalavahetuse eest.

“Balti riike seob ennekõike ühine lähiajalugu ja üksteise mõistmine julgeoleku küsimuses. Tänases kontekstis on selge lisaväärtus ka rahvusriikide rolli ja vajalikkuse mõistmine. Meil väikeriikidel on selge arusaam oma keele, rahvusriigi ja julgeoleku hoidmise vajadusest ning see annab meile olulise eelise julgeolekuvaldkonnas,” ütles Kase.

PIlte ürituselt. Ürituse galeriid on võimalik vaadata siit: