Isamaa Noorteühendus ResPublica valis endale uue juhatuse

16. augustil valis Isamaa Noorteühendus ResPublica endale uue esimehe, eestseisuse ning revisjonikomisjoni. Uueks esimeheks valiti Karl Sander Kase, eestseisusesse liikmeteks Kätlin Kuldmaa, Jevgeni Garmaš, Karit Tuusula Mölder ja Sirle Rosenfeldt. Revisjonikomisjoni liikmeks valiti Birgit Remiküll.

„30 aasta eest, 17. augustil loodi Eestis uus poliitiline jõud, mis kandis nime Ühendus Res Publica. Meie seos selle ühendusega on ennekõike nimeline, kuid võin kinnitada, et meie liikmed kannavad edasi samu parempoolseid väärtusi. Isamaa Noorteühendus ResPublica ei ole massiorganisatsioon. Meie liikmed ei korralda trollimisaktsioone ega kanna stiilseid kaabusid. ResPublica eesmärk on hoida poliitiliste noorteorganisatsioonide lippu kõrgel ning näidata Eesti noortele, et juhul kui neil on sisuline soov midagi Eesti poliitikas ära teha siis just ResPublica on selleks õige koht,“ ütles vastvalitud esimees Karl Sander Kase.

Isamaa Noorteühendus ResPublica ei ole massiorganisatsioon. Meie liikmed ei korralda trollimisaktsioone ega kanna stiilseid kaabusid.

Isamaa Noorteühendus ResPublica järgmise paari aasta eesmärk on panustada sisuliselt Eesti haridus- ja keskkonnapoliitika kujundamisse. Hariduspoliitikas asutakse koostöös Isamaaga kujundama Eesti hariduspoliitika tulevikunägemust, mille märksõnadeks on eestikeelne haridus, paindlikkus, õppijakeskne lähenemine ja õppekavade revisjon.

Arvestades meid ees ootavaid kliima- ja keskkonnaväljakutseid on ResPublica jaoks oluline, et arutelud ja tegevused nendes valdkondades põhineksid ennekõike faktipõhistel teadmistel, mitte emotsioonidel. Ainuke võimalus kuidas kujundada tulevikku noorte jaoks on nende arvamuse kuulamine tänasel päeval.

© 2020 Isamaa Noorteühendus ResPublica — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑