Isamaa Noorteühendus ResPublica hinnangul tekitavad tänased piirangud ja kokkulepped, mille kohaselt on poliitilised ühendused kooliruumidest justkui keelatud, segadust ja arusaamatusi. Arvestades, et Riigikogu on otsustanud, et kohalikel valimistel on valimisõigus 16-aastastel noortel, tuleks tänased piirangud kriitilise pilguga üle vaadata.

Isamaa noorteühenduse esimehe Karl Sander Kase sõnul tuleb tagada koolide poliitiline neutraalsus, kuid tänane mudel ei tööta ja seda näitab hetkel ka Kiviõli 1. keskkooli ümber toimuv. „Täna kasutatavad juhtnöörid jätavad koolijuhile suure otsustusõiguse, kas ja kuidas tagada kooli poliitiline neutraalsus. Selline lai kaalutlemisõigus toob endaga alati kaasa konflikte, sest ikka leidub neid, kelle hinnangul on eelistatud üht poliitilist jõudu teisele. Seda näeme nii valimiste ajal kui ka valimistevahelisel perioodil,“ ütles Kase.

“Arvestades, et Riigikogu on otsustanud, et kohalikel valimistel on valimisõigus 16-aastastel noortel tuleks tänased piirangud kriitlise pilguga üle vaadata. Oleks täiesti mõistlik, et kolmanda kooliastme noored saaksid koolitundides ja koolivälisel ajal tutvuda erinevate poliitiliste jõudude maailmavaadete ja seisukohtadega. See aitab suurendada noorte teadlikkust. Kui koolidesse on oodatud kõikide maailmavaadete esindajad, siis ei teki ka vastuolusid koolijuhtide ja koolipidajate/lapsevanemate vahel,“ ütles Kase.

5. detsembril vallandas Lüganuse vallavalitsus päevapealt Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu, sest see oli lubanud koolis korraldada Reformierakonna noorte koosoleku.